مجله خبری ایران مطلب فعالیت داشتن در فضای مجازی و پاک ماندن در آن ' تقوای دو چندان میخواهد. یادمان نرود گاهی با گناه به اندازه ی یک لایک فاصله داریم... یادمان نرود فضای مجازی هم "محضر خداست " نکند که شرمنده باشیم، امان از لحظه ی غفلت که فقط خدا شاهد است و بس...! گاهی روی مانیتور بچسبانیم "ورود شیطان ممنوع " مراقب دستی که کلیک میکند، چشمی که میبیند و گوشی که میشنود باشیم... و بدانیم و آگاه باشیم که خدا هم یک کاربر "همیشه آنلاین "است. http://majalekhabari.mihanblog.com 2018-12-16T10:32:02+01:00 text/html 2018-12-16T06:35:16+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani استعفای دو مدیر دیگر در هلال احمر/ زلزله در ساختمان صلح ادامه دارد http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9275 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="استعفای دو مدیر دیگر در هلال احمر/ زلزله در ساختمان صلح ادامه دارد"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/07/24/13970724000846_Test_PhotoN.png" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="582"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>درحالی كه خبر استعفای جمعی مدیران هلال احمر در هفته گذشته، زلزله ای به جان ساختمان صلح انداخته بود، دو نفر دیگر از مدیران این جمعیت نیز استعفایشان را به رئیس این جمعیت اعلام کردند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش سلامت : مجله خبری ایران مطلب</font></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-16T06:28:30+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani حمل کننده سلاح،‌ مواد و مشروبات الکلی با «کوله‌»، کولبرنیست! http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9274 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="حمل کننده سلاح،‌ مواد و مشروبات الکلی با «کوله‌»، کولبرنیست!"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/20/13970520000797_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="595"></a></div><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسانه در خصوص ترددهای غیرمجاز گفت: افرادی که در نیمه‌های شب در دره‌ها و ارتفاعات تردد غیرمجاز داشته و حتی با مرزبانان درگیر شده و تیراندازی می‌کنند، کولبر نیستند اگرچه اقلام ضد فرهنگی، مشروب، مواد مخدر و سلاح را در« کوله‌های» خودحمل می‌کنند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><i><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش اجتماعی : مجله خبری ایران مطلب</font></i></span></span></span></h2><p align="center"><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></p><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> text/html 2018-12-16T06:21:36+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani قطبی، پرسپولیس و باقری در جمع بهترین ها/ناکامی «آقا معلم» با طعم تلخ خداحافظی http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9273 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="قطبی، پرسپولیس و باقری در جمع بهترین ها/ناکامی «آقا معلم» با طعم تلخ خداحافظی"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/23/13970923000342_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="583"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>با برگزاری 8 دیدار هفته پانزدهم بهترین ای این هفته لیگ برتر فوتبال معرفی شدند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><i><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش ورزشی : </font></i><i><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مجله خبری ایران مطلب</font></i></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-16T06:14:48+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani پیروزی‌های محور مقاومت نمونه عینی وحدت اسلامی/ علمای اسلام برای حل مسأله یمن ورود کنند http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9272 <div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="پیروزی‌های محور مقاومت نمونه عینی وحدت اسلامی/ علمای اسلام برای حل مسأله یمن ورود کنند"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/24/13970924001088_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="580"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: حضور پررنگ علما و روشنگری آن‌ها، همچنین تشکیل تظاهرات در سراسر جهان اسلام بهترین اقدام عملی برای مقابله با اسرائیل غاصب و آل سعود جنایتکار است. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><i><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش قرآن : مجله خبری ایران مطلب</font></i></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-16T06:06:58+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani علم فضایی منطقه در تسخیر ایران/ از پرتاب ماهواره‌های دانشجویی تا برنامه‌ریزی برای اعزام انسان به فضا http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9271 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="علم فضایی منطقه در تسخیر ایران/ از پرتاب ماهواره‌های دانشجویی تا برنامه‌ریزی برای اعزام انسان به فضا "><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/07/15/13970715000797_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="584"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>کشورمان در علم فضایی نیز مانند علوم دیگر از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است، به طوری که ایران در زمینه تولید علم فضایی رتبه اول منطقه را دارد. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><i>بخش گروه دانشگاه:مجله خبری ایران مطلب</i></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-16T06:00:22+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani وعده معاون وزیر برای کمک به خودروسازان/ بسته حمایتی مشکلات را حل می‌کند http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9270 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="وعده معاون وزیر برای کمک به خودروسازان/ بسته حمایتی مشکلات را حل می‌کند"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/25/13970925000114_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="587"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>معاون امور صنایع وزارت صنعت با اشاره به بسته حمایتی و ساماندهی بازار خودرو و قطعه‌سازی گفت: محتویات این بسته به خودروسازان کمک می‌کند تا تعهدات خود را در مقابل مردم انجام دهند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><i><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش اقتصادی : مجله خبری ایران مطلب</font></i></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-16T05:50:50+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani روزنامه صهیونیستی: یک میلیون کودک اسرائیلی در فقر زندگی می‌کنند http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9269 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="روزنامه صهیونیستی: یک میلیون کودک اسرائیلی در فقر زندگی می‌کنند"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/24/13970924001287_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="588"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>گزارش یک روزنامه صهیونیستی نشان می‌دهد بیش از ۲ میلیون نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در فقر زندگی می‌کنند که ۱ میلیون نفرشان کودک هستند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><i>بخش گروه بین الملل:</i><i> مجله خبری ایران مطلب</i></h2><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span></div> text/html 2018-12-15T06:27:51+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani هشدار بسیج و حوزه‌های علمیه نسبت به آسیب‌های پیوستن به FATF برای کشور http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9268 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="هشدار بسیج و حوزه‌های علمیه نسبت به آسیب‌های پیوستن به FATF برای کشور"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/23/13970923000143_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="585"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>جمعی از تشکل‌های بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور و بسیج حوزه‌های علمیه طی نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن به کنوانسون پالرمو و CFT هشدار دادند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><span id="photoframe"><span id="photoframe"><i><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش سیاسی : مجله خبری ایران مطلب</font></i></span></span></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src=" http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-15T06:21:14+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani زنده گیری سگ‌های ولگرد در حاشیه پایتخت/عقیم سازی سگ‌های پرسه زن http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9267 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="زنده گیری سگ‌های ولگرد در حاشیه پایتخت/عقیم سازی سگ‌های پرسه زن"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/08/15/13970815000272_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="586"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران از زنده گیری سگ‌های ولگرد در حاشیه پایتخت خبر داد و گفت: در مرحله بعداقدامات کلینیکی، عقیم سازی و میکروچیپ گذاری بر روی این حیوانات صورت می گیرد. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><i><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش اجتماعی : مجله خبری ایران مطلب</font></i></span></span></span></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src=" http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-15T06:11:47+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani متخصص بیهوشی زن می‌تواند به انتخاب بیمار باشد/ ارجحیت فعالیت متخصص بیهوشی زن در مراکز زنان و زایمان http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9266 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="متخصص بیهوشی زن می‌تواند به انتخاب بیمار باشد/ ارجحیت فعالیت متخصص بیهوشی زن در مراکز زنان و زایمان "><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/18/13970918000174_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="588"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>دبیر انجمن بیهوشی ایران با اشاره به اینکه کمبود متخصص بیهوشی زن در کشور نداریم، گفت: زنانی که نسبت به حضور متخصص بیهوشی مرد دچار مشکل هستند می‌توانند از بیمارستان درخواست حضور متخصص بیهوشی زن داشته باشند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش سلامت : مجله خبری ایران مطلب</font></h2><p align="center"><img src=" http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></p><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span> text/html 2018-12-15T06:05:54+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani استرالیا، قدس را به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل به رسمیت شناخت http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9265 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="استرالیا، قدس را به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل به رسمیت شناخت"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/24/13970924000127_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="583"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد این کشور، قدس غربی را به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی به رسمیت شناخته است. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><i>بخش گروه بین الملل:</i><i> مجله خبری ایران مطلب</i></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src=" http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-15T05:59:04+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani بخشی از حقوق عقب افتاده کارگران خط ۳ مترو پرداخت شد http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9264 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="بخشی از حقوق عقب افتاده کارگران خط ۳ مترو پرداخت شد"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/20/13970520001610_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="583"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>مدیر عامل شرکت متروی تهران و حومه با بیان اینکه بخشی از حقوق عقب افتاده کارگران خط ۳ مترو پرداخت شد ، گفت: بزودی سایر مطالبات نیز پرداخت می شود. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><i><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش اجتماعی : مجله خبری ایران مطلب</font></i></span></span></span></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src=" http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-15T05:53:00+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani هوانیروز چهارگوشه كشور را تحت پوشش خود دارد/ به دنبال جذب دانشجوی خارجی هستیم http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9263 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="هوانیروز چهارگوشه كشور را تحت پوشش خود دارد/ به دنبال جذب دانشجوی خارجی هستیم"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/27/13970527000149_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="588"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>امیر یوسف قربانی گفت: هوانیروز چهارگوشه كشور را تحت پوشش خود دارد. <br></h2></span></span></span></span><h2><span id="photoframe"><span id="photoframe"><i><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش سیاسی : مجله خبری ایران مطلب</font></i></span></span></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span><img src=" http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-15T05:42:48+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani ارزش روز سبد سهام عدالت آب رفت/تبخیر کمتر از دو ماه یارانه در عرض 10 روز http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9262 <div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="ارزش روز سبد سهام عدالت آب رفت/تبخیر کمتر از دو ماه یارانه در عرض 10 روز"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/24/13970924000125_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="587"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>طی 10 روز پایانی آبان ماه به ازای هر یک از مشمولان سهام عدالت از مجموع 49 میلیون و 226 هزارو 193 مالک اوراق سهام عدالت ، مبلغ 106 هزار و 163 تومان از ارزش بازاری سهام شرکت‌های بورسی موجود در سبد سهام عدالت آن‌ها از بین رفته است. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><i><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش اقتصادی : مجله خبری ایران مطلب</font></i></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src=" http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-15T05:37:08+01:00 majalekhabari.mihanblog.com abdolnabi solimani طرح گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه نظام بانکی ایران http://majalekhabari.mihanblog.com/post/9261 <div align="center"><a href="http://majalekhabari.mihanblog.com/" target="" title="طرح گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه نظام بانکی ایران"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/07/22/13970722000911_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="588"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا طرحی را به سنا و مجلس نمایندگان برده‌اند که هدف آن قطع نظام بانکی ایران از شبکه بین‌المللی و فشار به پول ملی ایران است. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><i>بخش گروه بین الملل:</i><i> مجله خبری ایران مطلب</i></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src=" http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div>