نویسندگان

از سوی معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد

نویسنده : abdolnabi solimani    |   تاریخ : چهارشنبه 16 خرداد 1397 10:56 قبل از ظهر

معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح تدوین آیین‌نامه واردات کالا توسط ملوانان و لنج‌های تجاری را به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ کرد.

بخش اقتصاد : مجله خبری ایران مطلب

‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‌، تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آنها از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

در متن این تصویب‌نامه آمده است: هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان و شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها به شرح زیر اصلاح می‌شود.

در ادامه این تصویب‌نامه آمده است:‌ تبصره‌های یک و 3 ماده 1 به شرح زیر اصلاح و تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده مذکور اضافه می‌شود:

تبصره 1- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه اجرایی نحوه چگونگی استقرار عوامل آن سازمان در مناطق مشمول این آیین نامه برای ایفای همه تعهدات اقدام کند.

تبصره 3- معافیت کالای ملوانی مذکور در ماده 7 این آیین نامه، شامل معافیت از پرداخت حق ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات، گمرک مسئول وصول آن تا سقف تعیین شده در ماده فوق‌الذکر است.

تبصره 4- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور، ظرف سه ماه نسبت به تدوین و تصویب طرح ساماندهی بنادر کوچک مشمول این آیین نامه اقدام کند.

2- در ماده 2، بعد از عبارت «خلیج فارس» عبارت «دریای عمان» اضافه می‌شود.

3- متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 5 اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره 1 تلقی می‌شود:

تبصره 2- نحوه و چگونگی تحویل کالاهای موضوع این آیین نامه در بنادر و گمرکات مشمول، بر اساس شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.

4-ماده 7 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عبارت «تاسقف یکصد میلیون (100,000.000) ریال» به عبارت «تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال» (150.000.000) اصلاح می‌شود.

ب- در تبصره 1، عبارت «در هنگام ورود» به عبارت «در زمان تنظیم و ثبت اظهارنامه اجمالی و خروج شناور» اصلاح می‌شود.

پ-متن زیر به عنوان تبصره 4 اضافه می‌شود:

تبصره 4- حمل یا ترانشیپمنت کالا از مبدا بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به گمرکات مجاز به اعمال مقررات ملوانی صرفا در خصوص شناورهای دریایی سنتی زیر 500 تن مشمول تخفیف مجموع سود بازرگانی به میزان 20 درصد است؛ فهرست گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی و نحوه اعمال تخفیف سود بازرگانی مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام  می‌شود.

5- ماده 9 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده 9- شناورهای با ظرفیت کمتر از 500 تن که تاریخ گواهینامه ثبت موقت آن‌ها قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به تایید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده باشد، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین نامه می‌باشند.

6- در ماده 12 بعد از عبارت «در زمان خروج شناورها» به عبارت «خارج از اماکن بندی و گمرکی» اضافه شود.

7-ماده 13 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:

ماده 13- دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها (خارج از اماکن بندری و گمرکی) مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان (اسناد مندرج در مواد (2) و (3) این آیین نامه) را با اسناد و مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل  بار تطبیق و در صورت مطابقت، اسناد کالاهای وارده را ممهور به مهر ورودی یا ثبت سامانه‌ای نماید و در صورت عدم مطابقت با اظهارنامه، مراتب را به گمرک اعلام نماید.

تبصره- توزین، بارشماری و ارزیابی کمی و کیفی بار شناورها متناسب با اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بارهای ارایه شده توسط مالکان شناورها بر عهده گمرک است و در صورت وجود مغایرت‌های احتمالی مطابق با مواد 104 و 110 قانون امور گمرکی مصوب سال1390، اقدام خواهد شد.

8-متون زیر به عنوان مواد 19 تا 22 اضافه می‌شوند:

ماده 19- در اجرای بندی 1 تصویب نامه‌، نرخ فروش نفت گاز به شناورهای ایرانی زیر 500 تن مشمول این آیین نامه متناسب با مسافت طی شده در آب‌های جمهوری اسلامی ایران به قیمت فروش برای مصارف داخلی تعیین می‌شود.

تبصره1- به منظور اجرای بند 1 تصویب نامه یاد شده، کارگروهی به مسئولیت وزارت نفت و عضویت وزارت کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده استانداران استان‌های ساحلی جنوبی تشکیل و نحوه محاسبه و تعیین میزان مسافت طی شده از هر یک از بنادر و گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی در آب‌های جمهوری اسلامی ایران را ظرف یک ماه ابلاغ خواهند نمود.

تبصره 2-مالکان شناورها موظفند طبق برنامه زمان بندی اعلامی از سوی کارگروه متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت، نسبت به نصب سامانه فنی ردیاب برای کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده و  نظارت بر ترددهای دریایی اقدام نمایند.

ماده 20- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکلفند حداکثر تسهیلات گمرکی و بندری در هنگام پهلوگیری، تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی شناورهای مشمول این آیین نامه را ارایه کنند.

ماده 21- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش حجم واردات کالا از این طریق و میزان حقوق ورودی مأخوذه را به صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کند.

ماده 22- مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد و ستاد مذکور موظف است گزارش پیشرفت اجرای این آیین نامه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی سه ماهه به هیئت وزیران ارایه کند.

بر اساس این گزارش، این آیین‌نامه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد.


مجله خبری ایران مطلب

رشد قارچ‌گونه برندها بعد از برجام/ دولت در پرداخت تسهیلات به کارخانه‌ها نظارت کند
 با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود مجله خبری ایران مطلب تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مجله خبری ایران مطلب در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد


برچسب ها:از سوی معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد,
مطالب مرتبط: مجله خبری ورزشی ایران مطلب,
   |   دیدگاه ها ()

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

جستجو

لینک های روزانه

تبلیغات

محک معسسه خیریه

تبلیغات در این جا رایگان است

کوین های رایگان

ارز های دیجیتالی کاملا رایگان(BTC - LTC - DOGE)

محل تبلیغات متنی شما

تبلیغات در این جا ماهانه 5000 تومان

محل تبلیغات متنی شما

تبلیغات در این جا ماهانه 5000 تومان

محل تبلیغات متنی شما

تبلیغات در این جا ماهانه 5000 تومان

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت مجله خبری ایران مطلب چیست؟
آمار وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ابزارک ها

آمارگیر وبلاگ

Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net

آپلود عکسابزار اوقات شرعی


ترجمه سایت به زبان های زنده دنیا

آپلود عکسابزار مترجم سایت و وبلاگ

ابزار نمایش افراد آنلاین

ابزار نمایش افراد آنلاین سایت و وبلاگ

خرید فروشگاه ساز نقاشی ساختمان دارالترجمه رسمی هاست لینوکس دانلود فایل با لینک مستقیم عکس پروفایل دارالترجمه

گالری تصاویر: برای بزرگ نمایی روی تصاویر کلیک کنید

زندگی خانواده ایرانی

با یک کلیک از ما حمایت کنید