نویسندگان

لوازم‌التحریر نیازمند متولی دولتی است

نویسنده : abdolnabi solimani    |   تاریخ : سه شنبه 21 شهریور 1396 11:47 قبل از ظهر

رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه باید از ظرفیت ۹۵ هزار انجمن اولیا و مربیان استفاده کرد، گفت: تصمیم در خصوص نوشت افزار دانش‌آموزان به انجمن اولیا و مربیان سپرده شود.

بخش اجتماعی : مجله خبری ایران مطلب

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، محمد رضا ولی‌زاده رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در میزگرد بررسی وضعیت بازار لوازم التحریر که در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: ساختار اداری عادت کرده است در موضوعات مختلف بدون برنامه ورود کند.

وی افزود: یک ماه مانده به شروع سال تحصیلی جدید در مورد نوشت افزار صحبت می‌کنیم و این کار چون مداوم نیست، نتیجه ندارد.

*کارگروه مُد و لباس هم قانون دارد

ولی‌زاده با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه مُد و لباس دارد، خاطرنشان کرد: قانون مجلس هم در این خصوص وجود دارد که جلسات مستمری در طول سال برگزار می‌کنند و انجمن اولیا و مربیان هم در این کارگروه عضو است.

وی اضافه کرد: نمی‌توانیم در تمام شئون آموزش و پرورش حاکمیتی تصمیم گیری کنیم، ضمن اینکه باید باور داشته باشیم که نقش والدین کجای مسائل تعلیم و تربیت خواهد بود.

رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در خصوص پوشاک دانش‌آموز، بهترین رنگ و بهترین کیفیت شناسایی و قراردادی با بخشی بسته می‌شود، عنوان کرد: این موضوع در خصوص بوفه مدارس نیز وجود دارد.

*حمل و نقل دانش‌آموزان مصوبه دارد

ولی‌زاده با بیان اینکه آیین‌نامه حمل و نقل دانش‌آموزان مصوبه دارد و نماینده آموزش و پرورش، شهرداری و اولیا حق رأی دارند و تصمیم می‌گیرند و سپس نرخ را به شورای شهر ارائه می‌دهند، اظهار کرد: در حوزه حمل و نقل دانش‌آموزی، در خصوص تعیین خودرو و قیمت این سرویس‌ها، اولیا کجای کار قرار دارند؛ حتی خود اولیا سوال می‌پرسند که کجای این موضوع قرار دارند؟

وی افزود: در حوزه حمل و نقل دانش‌آموزان، تعامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش در کنار پلیس راهور بسیار خوب است و بستر نقش آفرینی را ایجاد کردیم.

 میزگرد بررسی وضعیت بازار لوازم التحریر

*آموزش و پرورش به صورت جدی به نوشت افزار ورود نکرده است

رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تاکنون آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان به صورت جدی و مدون برنامه ریزی نداشته و به موضوع نوشت افزار ورود پیدا نکرده است، تصریح کرد: در خصوص پوشاک دانش‌آموزان در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید شده است، اما متولی آن مشخص نیست و جسته و گریخته کار دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: اولیا و مدارس به صورت خود جوش وارد عمل شده‌اند، اما اگر بخواهیم به موضوع پوشاک دانش‌آموزان ورود کنیم نیاز به یک متولی دولتی است. نمی‌دانم که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند مصوبه و قانون در این خصوص داشته باشند تا نقش برنامه ریزی و سیاست گذاری به والدین سپرده شود.

*موضوع لوازم التحریر دانش‌آموزی بحران یا فاجعه نیست

رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: به نوشت افزار و لوازم‌التحریر به عنوان یک بحران و فاجعه نگاه نمی‌کنیم و از نظرمان فرصت خوبی است. می‌توانیم ارزش‌های فرهنگی را از طریق نوشت افزار به دانش‌آموزان انتقال دهیم.

*وجود 95 هزار انجمن اولیا و مربیان/ می‌توان مدیریت و الگوی مصرف را به خانواده‌ها آموزش داد

وی با اشاره به اینکه اکنون 107 هزار مدرسه، 107 هزار مدیر مدرسه، 95 هزار انجمن اولیا و مربیان، 800 هزار نفر اعضای انجمن اولیا و مربیان، هزاران نفر خَیر و هزاران نسخه تولید شده ماهنامه پیوند را در اختیار داریم و باید بدانیم چطور می‌شود از این ظرفیت استفاده کرد، اظهار داشت: این موارد بستر مناسبی است که می‌تواند مدیریت مصرف را به خانواده‌ها آموزش داد تا الگوی مصرف تغییر کند.

وی افزود: انجمن اولیا و مربیان نقش حلقه واسط بین حاکمیت و مدرسه است. به نوع، شکل و کیفیت ارتباط، نقد وارد است اما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا این کیفیت را افزایش دهیم؛ نقش برنامه ریزی آنها را در این حوزه اخذ می‌کنیم و مستلزم این است که متولی نوشت افزار داشته باشیم.

*نوشت افزار دانش‌آموزی نیازمند متولی از سوی دولت است

ولی‌زاده با اشاره به اینکه توجه به موضوع نوشت افزار دانش‌آموز نیازمند یک متولی اصلی از سوی دولت است، گفت: به عنوان مثال آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این کار شوند. اگر این موضوع مصوبه داشته باشد و مأموریتی تعریف شود، دیگر فعالیت‌ها موسمی و فصلی نیست.

وی افزود: بعد از خردادماه و ثبت نام مدارس، بیشترین نگاه‌ها به این بخش است که چرا از مردم پول دریافت می‌شود. مدیر مدرسه می‌تواند مشارکت مالی دریافت کند اما خارج از فصل ثبت نام امکان پذیر نیست. ماه میانی تابستان، نگاه‌ها به سمت سرویس مدارس و پوشاک دانش‌آموزان معطوف می‌شود. در ماه پایانی تابستان نیز امسال به سراغ نوشت ابزار آمده‌ایم.

رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تا جایی که می‌توانیم باید والدین را در امور مشارکت شرکت دهیم، خاطرنشان کرد: شوراهای مدرسه از وزارتخانه تا مدرسه رفته است و والدین در آنها حضور دارند. شوراها با نظر والدین انتخاب می‌شوند و بسیار مهم هستند.

*مشارکت داوطلبانه مردم 184 میلیارد و مشارکت تخصصی اولیا 181 میلیارد تومان بود

وی با بیان اینکه در مجموع سه کارگروه در سطح مدرسه تشکیل می‌شود، گفت: «آموزش و پرورشی»، «بهداشت و تندرستی» و «فنی و عمرانی» از مواردی هستند که در سطح مدرسه برای آنها کارگروه تشکیل می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته مشارکت داوطلبانه مردم بالغ بر 184 میلیارد تومان بود و معادل مشارکت مالی، والدین مشارکت تخصصی بالغ بر 181 میلیارد تومان داشتند که آگاهانه و داوطلبانه بود، به عنوان نمونه فردی داندانپزشک، نقاش و یا تولید کننده لباس بود و خدماتی که امکان آن را داشت، ارائه کرد.

ولی‌‌زاده با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه باید مشارکت والدین را از نقدی به جلب مشارکت تخصصی داوطلبانه هدایت کنیم، گفت: تا زمانی که با والدین ارتباط برقرار نکنیم، آن کاری که به دنبالش هستیم، محقق نخواهد شد.

وی اضافه کرد: برای کارگروه مد و لباس از نماینده مجلس دانش‌آموزی دعوت کردیم و در این جلسه حضور داشت تا از نقطه نظرات نماینده دانش‌آموزان هم مطلع شویم.

*لزوم وجود متولی در موضوع نوشت افزار دانش‌آموزی هستیم

رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید برای موضوع نوشت افزار متولی یا دستگاهی مشخص شود، گفت: بر اساس وجود متولی، مأموریت‌ها بر پایه نظرات مشورتی والدین و دانش‌آموزان و همچنین تولید کنندگان دنبال می‌شود و این نظر دهی باعث رسیدن به یک راه حل مشترک خواهد بود.

*26 میلیون اولیا در کشور داریم/ آیا طراحان نوشت افزار به فرهنگ توجه می‌کنند؟

ولی‌زاده با اشاره به اینکه اکنون 26 میلیون اولیا دانش‌آموز در کشور داریم، اظهار داشت: تمام این اولیا با سلایق مختلف و نگاه‌های متفاوت هستند اما اگر بخواهیم که تمام آنها مانند ما فکر کنند، اینگونه نیست.

وی افزود: یک سوال هم در خصوص موضوع نوشت افزار پیش می‌آید که آیا طراحان به تمام فرهنگ‌ها و اِلمان‌ها نگاه و توجه دارند؟

رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: هنگامی که مأموریت و شرح وظیفه‌ای تعریف شود، تولیدات، طرح‌ها و برنامه‌ها صحیح‌تر دنبال خواهد شد. یکی از عمده‌ترین مطالبات در ایران مربوط به شئون است که آموزش، ثبت نام، اوقات فراغت، سبد غذایی، مدرسه، درس و پوشاک را شامل می‌شود. انجمن اولیا و مربیان بر اساس یک نظر مشورتی و فکری تشکیل می‌شود و به دنبال ایفای حق تصمیم‌گیری است.

*ماهنامه پیوند فرصت ارائه آموزه‌ها در خصوص نوشت افزار است

ولی‌زاده به راه‌هایی برای توجه به بیشتر به تولیدات نوشت افزار داخلی پرداخت و گفت: به عنوان نماینده‌ای از وزارت آموزش و پرورش، در ماهنامه پیوند به این موضوع خواهیم پرداخت و آموزه‌های مورد نیاز را در آن ماهنامه پیش بینی می‌کنیم. یکی از سرفصل‌های آموزش خانواده را با موضوع پوشاک دانش‌آموزی و نوشت افزار دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اولیای دانش‌آموزان باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند و خودشان به عنوان ناظر در این موضوعات فکر کنند و به تصمیم گیری منجر شود. این مردمی‌ترین شکل برای تهیه نوشت افزار، پوشاک و موضوع حمل و نقل دانش‌آموزان است.

رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مدیران مدارس به عنوان پاشنه آشیل مدارس محسوب می‌شوند، عنوان کرد: تا زمانی که مدیران حساس و آگاه نداشته باشیم و اولیا را تهدید تلقی کنند، به آن چیزی که به دنبال آن هستیم، نخواهیم رسید.

*برای پوشاک و نوشت افزار دانش‌آموزی نباید اداری تصمیم گرفت

وی اضافه کرد: به دنبال انجمن‌های اولیا و مربیان سرآمد هستیم و از طرفی هم باید روی آموزش مدیران کار کنیم و از این فرصت ارزشمند استفاده کنیم. برای پوشاک و نوشت افزار دانش‌آموزی نمی‌توانیم اداری تصمیم بگیریم و باید این موضوع به انجمن اولیا و مربیان سپرده شود.

وی با بیان اینکه قبلا انجمن اولیا و مربیان متشکل از 8 نفر که 4 نفر از اولیا و 4 نفر از مسئولان مدرسه بودند، گفت: این اختیار را به انجمن‌های اولیا و مربیان دادیم که مدارس تا 300 دانش‌آموز می‌توانند در انجمن اولیا و مربیان از حضور 5 نفر از اولیا استفاده کنند تا رأی اولیا غالب شود.

ولی‌زاده اضافه کرد: در تمام اسناد مالی مدرسه باید امضای رئیس انجمن اولیا و مربیان باشد زیرا به بانک معرفی می‌شود، پس مهم است.


مجله خبری ایران مطلب

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس:

خبر خوش برای مشمولان زائر

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی:
مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

 با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود مجله خبری ایران مطلب تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مجله خبری ایران مطلب در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد


برچسب ها:لوازم‌التحریر نیازمند متولی دولتی است,
مطالب مرتبط: مجله خبری ورزشی ایران مطلب,
   |   دیدگاه ها ()

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

جستجو

لینک های روزانه

تبلیغات

محک معسسه خیریه

تبلیغات در این جا رایگان است

کوین های رایگان

ارز های دیجیتالی کاملا رایگان(BTC - LTC - DOGE)

محل تبلیغات متنی شما

تبلیغات در این جا ماهانه 5000 تومان

محل تبلیغات متنی شما

تبلیغات در این جا ماهانه 5000 تومان

محل تبلیغات متنی شما

تبلیغات در این جا ماهانه 5000 تومان

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت مجله خبری ایران مطلب چیست؟
آمار وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ابزارک ها

فضای مجازی ما :

کانال تلگرام عبدالنبی سلیمانی

کانال تلگرام : abdolnabi solimani

 مجله خبری ایران مطلب

 مجله خبری ایران مطلب

وبلاگ-کد لوگو و بنر
Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net

آپلود عکسابزار اوقات شرعی


ترجمه سایت به زبان های زنده دنیا

آپلود عکسابزار مترجم سایت و وبلاگ

ابزار نمایش افراد آنلاین

ابزار نمایش افراد آنلاین سایت و وبلاگ

خرید فروشگاه ساز نقاشی ساختمان دارالترجمه رسمی هاست لینوکس دانلود فایل با لینک مستقیم

گالری تصاویر: برای بزرگ نمایی روی تصاویر کلیک کنید

زندگی خانواده ایرانی

با یک کلیک از ما حمایت کنید