نویسندگان

تعیین وقت ظهور به مثابه شرک

نویسنده : abdolnabi solimani    |   تاریخ : پنجشنبه 28 بهمن 1395 04:57 بعد از ظهر

گنجینه روایی شیعه، آکنده از روایاتی است که تصویرگر جریانات آخرالزمانی است. این روایات که از آن به روایات پیشگویی ظهور یاد می شود، مورد توجه فرقه ها و گروه های انحرافی بوده است.

بخش مهدویت : مجله خبری ایران مطلب

چکیده
گنجینه روایی شیعه، آکنده از روایاتی است که تصویرگر جریانات آخرالزمانی است. این روایات که از آن به روایات پیشگویی ظهور یاد می شود، مورد توجه فرقه ها و گروه های انحرافی بوده است. این گروه ها ضمن سعی در تطبیق روایات بر مدعای خویش از جایگاه روایات در منظومه فکری مسلمانان در جذب توده‌های مردم و اقناع فرقه ای از روایات نهایت بهره را برده اند. «روایت مفضل بن عمر» از جمله روایاتی است که برای بشارت ظهور علی-محمد باب به عنوان موعود دین اسلام و خاتمه بخش این دین معرفی شده است.

 این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی این ادعا را بررسی کرده است. با بررسی محتوایی و سندی این روایت و ضعف آشکار آن و عدم شایستگی در اثبات امر امامت و بررسی نقل های متعدد آن، بطلان ادعای بهائیت، مبتنی بر این روایت روشن گردیده و برخی از شاخصه ها و ترفندهای بهائیت در تمسک به این روایت از جمله تحریف واقعیات، عوام فریبی و بهره گیری از نصوص متشابه مبرهن می‌شود.
واژگان کلیدی: پیشگویی، توقیت، زمان ظهور، سنه الستین، حسین بن حمدان خصیبی، الهدایه الکبری.
مقدمه
آموزه مهدویت، اصل بنیادی و مترقی اسلام و دارای نقش بسیار مهمی در آینده انسان‌ها است و همواره به آن به عنوان پایان خوش عالم نگریسته شده است. نیاز به مصلح و قیام-کننده در رفع ظلم، برپایی عدالت، ظاهر شدن ذخایر زمین و برخورداری از مواهب دنیوی و آرزوی روزگاری که ولی معصوم الاهی بر دنیا حکمرانی کند، انگیزه ای برای اصحاب امامان ایجاد می کرد تا از قائم بودن آن امام، یا زمان ظهور موعود بپرسند.

علاوه براین‌که پیامبر(ص) و امامان اهل بیت: دوره اسلام را دوره آخرالزمان شناساندند و مردم را به ظهور مصلح جهانی نوید دادند تا آمادگی غیبت و ظهور آن امام همام را برای عموم مردم فراهم سازند. ازاین رو، روایات زیادی در گنجینه روایی شیعه و اهل سنت در پیشگویی حوادث آخرالزمانی وارد شده و در مجامع روایی متعدد جمع آوری شده است.
همان طور که روایات پیشگویی ظهور، مایه هدایت در هنگامه ظهور و تسهیل کننده پذیرش عمومی نسبت موعود حقیقی است؛ به همان میزان مورد توجه فرقه ها و جریان های دروغین مدعی مهدویت، نظیر مهدی سودانی و أحمد قادیانی قرار گرفته است.

بسیاری از این گروه ها با تطبیق معارف مهدوی، پیشگویی ها و نشانه های ظهور موعود، خویش را چنان بزک کردند که بسیاری از مردم که در آرزوی ظهور موعود و جانبازی در راه حضرت مهدی(عج) بوده اند، به آن‌ها گرایش پیدا کرده و آن‌ها را همان موعود حقیقی و مصلح جهانی پنداشته اند! از این رو، ضرورت بحث در این موضوعات به منظور پندگیری و سنجش جریانات پیش رو، بیش از پیش احساس می شود.
بابیت و بهائیت که آیینی خود ساخته است، حدود دو قرن پیش، ادعای دروغین خویش را بر مبنای ظهور موعود اسلام پایه ریزی کرد و سید علی محمد شیرازی، معروف به باب را همان موعودی دانست که اسلام بیش از هزار سال در انتظار آن نشسته است (اشراق خاوری، 1328: 53 و 139 و بدیع: 157) و در این سو به مجموعه ای از آیات و روایات تحت عنوان بشارات ظهور دست انداخته است. این ادعا در بسیاری از منابع بهائی، خصوصاً کتاب فرائد ابوالفضل گلپایگانی، به عنوان اثر معتبر بهائیت در این زمینه جمع آوری شده است (گلپایگانی، 2001: 52 -53 و نوری، 1377: 15 به بعد).
روایت «مفضل بن عمر» از کتاب «الهدایه الکبری»، نوشته «حسین بن حمدان خصیبی» از این دسته از روایات است.

بهائیت برای تطبیق این روایت بر مدعای علی محمد باب تلاش بسیاری انجام داده است و به منظور تحقق منافع فرقه ای، روایت را مورد سوء استفاده قرار داده است (شیرازی، بی تا: 49؛ نوری، 1377: 168؛ فیضی، 1352: 141 و شوقی افندی، 1986، ج2: 257). حدیث مفضل بن عمر روایتی است بس طولانی (حدود 8000 کلمه) و با مضامین بسیار متنوع؛ از جمله وقایع بعد ظهور، مباحث ادیان شناسی، احکام وتاریخ متعه، پاره هایی از تاریخ و مظلومیت اهلبیت:، فضائل ائمه و جایگاه شیعیان ایشان که برخی از آن‌ها در سنجش محتوایی این روایت اشاره خواهد شد و در آن، بیش از پنجاه مرتبه به آیات قرآنی تمسک می شود.

باید توجه داشت که این روایت در منابع روایی با تفاوت هایی در واژگان و تعابیر نقل شده است؛ چنان‌که مرحوم مجلسی، به تفاوت در نقل اشاره کرده است (مجلسی، 1403، ج53: 35). از این رو، با نظرداشت خصوصیات ساختاری و محتوایی، قضاوت در مورد این روایت مشکل خواهد بود.
ادعای بهائیت در این روایت در کتاب‌های ردیه ای که در پاسخ به شبهات و ادعاهای بهائیت نگاشته شده؛ خصوصاً ردیه های بر کتاب فرائد، مورد نقد قرار گرفته است (تهرانی، 1346، ج 1: 73؛ شاهرودی، 1343: 100 و یزدی اردکانی، بی تا: 9) البته با این‌که در نقد ادعای بهائیت تلاش ارزنده ای شده است؛ کماکان نواقصی در بین است که برای رفع آن باید اقدام شود؛ علاوه بر این‌که نگاه جامع، مقایسه نسخه ها، بسنده نکردن به بررسی استنادی و توجه به سنجش محتوایی روایت، بیان شاخصه‌ها و ترفندها؛ این پژوهش را ممتاز کرده است.
با این بیان، این پژوهه با روش توصیفی ـ تحلیلی و با نگاهی جامع به این روایت و ادعای آن، سعی دارد صحیح ترین نسخه را بازشناسی کرده، به اعتبارسنجی استنادی و دلالتی جایگاه استنادی روایت در قاموس روایی شیعه بپردازد تا معنای صحیح روایت و میزان پذیرش آن روشن شود؛ سپس ترفند شناسی بهائیت را در تمسک به این روایت عرضه و میزان صداقت و راستی این فرقه را بازشناسی کند.
روایت مفضل بن عمر در بحارالانوار
أقول: روی فی بعض مؤلفات أصحابنا، عن الحسین بن حمدان، عن محمد ابن إسماعیل وعلی بن عبد الله الحسنی، عن أبی شعیب [و ] محمد بن نصیر، عن عمر بن الفرات، عن محمد بن المفضل، عن المفضل بن عمر قال: سألت سیدی الصادق(ع) هل للمأمور المنتظر المهدی(عج) من وقت موقت یعلمه الناس ؟ فقال: حاش لله أن یوقت ظهوره بوقت یعلمه شیعتنا، قلت: یا سیدی ولم ذاک ؟ قال: لأنه هو الساعه التی قال الله تعالى: ویسئلونک عن الساعه أیان مرساها قل إنما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها إلا هو ثقلت فی السموات و الأرض. الآیه وهو الساعه التی قال الله تعالى یسئلونک عن الساعه أیان مرساها وقال عنده علم الساعه ولم یقل إنها عند أحد…..
قلت: أفلا یوقت له وقت ؟ فقال: یا مفضل لا اوقت له وقتا ولا یوقت له وقت، إن من وقت لمهدینا وقتا فقد شارک الله تعالى فی علمه، وادعى أنه ظهر على سره…..
قال المفضل: یا مولای ! فکیف بدؤ ظهور المهدی(عج) وإلیه التسلیم ؟ قال(ع) یا مفضل یظهر فی شبهه لیستبین، فیعلو ذکره، ویظهر أمره، وینادی باسمه وکنیته ونسبه ویکثر ذلک على أفواه المحقین والمبطلین والموافقین والمخالفین لتلزمهم الحجه بمعرفتهم به على أنه قد قصصنا ودللنا علیه، ونسبناه وسمیناه وکنیناه، وقلنا سمی جده رسول الله (ص) وکنیه لئلا یقول الناس: ما عرفنا له اسما ولا کنیه ولا نسبا. والله لیتحقق الایضاح به وباسمه ونسبه وکنیته على ألسنتهم، حتى لیسمیه بعضهم لبعض، کل ذلک للزوم الحجهعلیهم، ثم یظهره الله کما وعد به جده(ص) فی قوله عزوجل هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. قال المفضل: یا مولای فما تأویل قوله تعالى: لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون قال(ع) هو قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تکون فتنه ویکون الدین کله لله فوالله یا مفضل لیرفع عن الملل والأدیان الاختلاف ویکون الدین کله واحدا کما قال جل ذکره إن الدین عند الله الإسلام وقال الله ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخره من الخاسرین…(مجلسی، 1403، ج53: 3).
1٫ بازبینی و تحلیل فرازهای ابتدایی روایت مفضل بن عمر
ضمن صرف نظر از ترجمه این بخش از روایت (به علت کمی مجال) تنها بخش‌هایی از روایت که در فهم مراد ما مفید خواهد بود، اشاره می شود:
1ـ1٫ سؤال از تعیین وقت ظهور
سألْتُ سَیدی الصادِق(ع) هَلْ لِلْمَأْمورِ المنتَظَرِ المَهدیِ(عج) مِنْ وَقتٍ موقّتٍ یَعْلَمُهُ النّاس؛ از مولایم، امام صادق(ع) پرسیدم: آیا برای ظهور حضرت مهدی منتظر(عج) وقتی تعیین شده به صورتی که مردم آن‌را بدانند؟
1ـ2٫ ردّ شدید حضرت
حاشَ للهِِ أَنْ یُوَقِّتَ ظُهُورِهِ بِوَقْتٍ یَعْلَمُهُ شِیعتُنا؛ منزه است خداوند از این‌که برای ظهور حضرت، وقتی تعیین کند که شیعیان ما بدانند.
1ـ3٫ بیان علت عدم تعیین وقت
لأنه هو الساعه التی قال الله تعالى: یَسْأَلُونَکَ عَنْ السَّاعَهِ أَیَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّی لَا یُجَلِّیهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الآیه وهو الساعه التی قال الله تعالى یسئلونک عن الساعه أیان مرساها وقال عنده علم الساعه ولم یقل إنها عند أحد؛ چراکه ظهور همان تعبیر «الساعه» است که خداوند در قرآن علمش را به خود منحصر دانسته است و نفرموده این علم، نزد دیگری هم هست.
1ـ4٫ اصرار مفضل برای تعیین وقت ظهور
قلت: أفلا یوقت له وقت ؟ فقال: یا مفضل لا اوقت له وقتا ولا یوقت له وقت؛ مفضل باز خواسته  خود را مطرح می کند: آیا وقتی برای ظهور تعیین نمی شود؟ امام(ع) در جواب می فرماید: من وقت ظهور را تعیین نمی کنم.
1ـ5٫ وقت ظهور قابل تعیین نیست
لا یُوّقِّتُ لَهُ وَقْتٌ: وقتی برای ظهور تعیین نمی شود؛ گویا قانون الاهی برآن تعلق گرفته که هیچ وقتی برای آن تعیین نشود.
1ـ6٫ تعیین وقت ظهور به مثابه شرک
إنَ مَنْ وَقَّتَ لِمَهْدینا وقْتاً فَقَدْ شارکَ الله تَعالى فی عِلْمِهِ، وادُّعِىَ أنَّهُ ظَهَرَ على سِرِهِ؛ هر کس برای ظهور مهدی ما وقتی تعیین کند، همانا ادعا کرده که در علم الاهی با خداوند شریک شده و بر سرّ الاهی آگاهی یافته است.
1ـ7٫ سؤال از کیفیت ظهور و تسلیم مردم
یا مَولایَ! فَکَیْفَ یَدْری ظُهُورُ المَهْدی(عج) وإِلیَْهِ التَّسْلیِم؛‌ای مولای من! شروع ظهور مهدی (عج) و تسلیم مردم به آن حضرت چگونه است ؟
1ـ8٫ ظهور در شبهه
یَظْهَرُ فِی شُبْهَهٍ لِیَستَبیِنَ؛ امام زمان در وضع شبهه‌ناکی ظهور می کند، تا این‌که امرش روشن شود (دوانی، 1378: 1146).
1ـ9٫ علت ظهور در شبهه
لِتَلْزِمَهُم الحُجَّه بِمَعْرِفَتِهِم بِهِ…. لئَلاّ یَقُولُ النّاس: ما عَرَفْنا لَهُ اسْما ولا کُنْیَهً ولَا نَسَباً؛ تا این‌که با شناخت او حجت بر همگان تمام شود….برای این‌که مردم نگویند ما اسم و کنیه و نسب او را نشناختیم.
1ـ10٫ اسلام یگانه دین بعد از ظهور
ِلیُرْفعَ عَنِ الْمِلَلِ وَالأدیانِ الأِخْتِلاف ویَکُونُ الّدینُ کُلُّهُ واحِداً کَما قالَ جلّ ذِکْرُه إِن الِّدینَ عِندَ اللهِ الإسلام؛ ای مفضل! تا این‌که اختلاف از ملل و ادیان دور شود و دین یکی باشد؛ کما این‌که خدای عزوجل فرموده است دین نزد خدا اسلام است.
2٫ بازشناسی معناپذیری تعبیر فی شبهه لیستبین
تمسک بهائیت به روایت مفضل بن عمر در تأیید موعود بودن باب با قیام در سال 1260قمری بر اثبات تعبیر «یظهر فی سنه الستین» مبتنی است و بهائیت مهم ترین دلیل در نفی تعبیر «فی شبهه لیستبین» و اثبات تعبیر «فی سنه الستین» را مفهوم ناپذیری تعبیر «فی شبهه لیستبین» دانسته است. بدین روی، در بحث مفهوم شناسی روایت مفضل بن عمر، لازم است تعبیر «یظهر فی شبهه لیستبین، فیعلوا ذکره، ویظهر أمره» باز شناسی شود.
با ملاحظه بخش‌های روایت مفضل بن عمر باید گفت: پس از این‌که درخواست مفضل و اصرار او برای تعیین وقتی برای ظهور از سوی امام صادق(ع) بی نتیجه می ماند (بخش‌های 1تا 6 )؛ مفضل از چگونگی آغاز ظهور سؤال می کند و امام صادق(ع) در پاسخ می فرماید: ]امام مهدی[ در وضع شبهه ناکی ظهور می کند تا این‌که امرش روشن شود (دوانی، 1378: 1146).
از آن‌جا که «لام» وارد بر فعل مضارع، به معنای «تعلیل» است (جمعی از اساتید، 1380: 175)؛ «استبانه» علت ظهور در شبهه است؛ یعنی امام زمان(عج) در شبهه ظهور می کند تا این‌که «استبانه» شود و «استبانه» در اشیا، به معنای انکشاف و وضوح (فیومى، 1414، ج2: 70) و در ذوی العقول، انکشاف به معنای شناخته شدن شخص است؛ یعنی در بدو امر ماهیت قیام حضرت برای جهانیان امری ناشناخته است.

 طبیعتاً جهان با چنین شخصیتی آشنایی ندارد و از آرمان جهانی او بی‌خبر است. این شبهه ابتدایی باعث می شود تا به سرعت خبر او در همه جا بالا بگیرد و شناخته شود. همان طور‌که علم معانی و بیان ایضاح بعد الابهام دارای تأثیر بیش‌تر و أوقع فی النفوس است، در عالم خارج نیز ظهور پس از وضع شبهه ناک، به شناخت و گسترش رسالت جهانی حضرت کمک می کند. شاهد براین معنا، فای تفریع در «فیعلو ذکره و یظهر امره» است؛ یعنی بالاگرفتن یاد حضرت و آشکار گشتن امر ایشان متفرع است بر «استبانه» و روشنی که پس از وضع شبهه ناک ایجاد می‌گردد.
البته احتمالی دیگر در این بخش روایت وجود دارد و آن این‌که این تعبیر به اوضاع زمان ولادت حضرت مربوط باشد و شواهدی نیز بر آن وجود دارد؛ یعنی در زمان ولادت حضرت، خفقان شدیدی حاکم بوده و حکومت در صدد شناسایی حضرت بود و امام حسن عسکری(ع) برای مخفی سازی وجود مبارک امام زمان(عج) بیش‌ترین تلاش را داشتند. حتی آثار حمل در نرجس خاتون ظاهر نگشت. در این شرایط شبهه ناک بود که حضرت پا به عرصه وجود گذاشت؛ اما چیزی نگذشت که ایشان شناخته شد؛ خبرش بالا گرفت وامر ظاهر گشت و مردم او را به نام و کنیه و نسب شناختند.
شواهد
اسم وکنیه حضرت: بعد از ولادت است که حجت را تمام می کند و مردم به ولادت و وجود او ایمان می آورند  ( حاج محمد کریمخان، 1322: 174).
اوضاع محیطی زمان ولادت امام: چرا که در ابتدا ولادت امام مخفی بوده؛ اما پس از آن، چنان شناخته می شود که خلیفه نیز در صدد یافتن امام بر می آید.
در ادامه روایت این تعبیر وارد شده است: «والله لیتحقق الایضاح به وباسمه ونسبه وکنیته على ألسنتهم، حتى لیسمیه بعضهم لبعض، کل ذلک للزوم الحجه علیهم، ثم یظهره الله کما وعد به جده». از تعبیر «ثمّ یظهره» روشن است که ابتدا امام به اسم وکنیه و نسب مشهور می شود؛ به‌طوری که افراد به نام‌های حضرت نامگذاری می شوند و حجت بر همه تمام می‌شود؛ سپس خداوند او را طبق وعده جدش ظاهر می کند.
3٫ بررسی استنادی و دلالتی روایت مفضل بن عمر
3ـ1٫ سندشناسی روایت مفضل بن عمر

روایت مفضل بن عمر در کتاب های الهدایه الکبری (حسین بن حمدان، 1419: 39)؛ مختصرالبصائر (حلی، 1421: 435)؛ بحارالانوار (مجلسی، 1403، ج53: 3)؛ حلیه الابرار (بحرانى، 1411، ج6: 373)؛ المحجه فیما نزل فی الحجه (همان، 1398: 226) با تفاوت-هایی در سلسله اسناد وارد شده است:
المحجه الهدایه الکبری مختصر البصائر بحار الانوار
الحسین بن حمدان الخضینی الحسین بن حمدان الخضیبی الحسین بن حمدان الحسین حمدان
محمد بن اسماعیل و علی بن عبد الله الحسنیان محمد بن اسماعیل و علی بن عبدالله الحسنیان محمد بن اسماعیل علی بن عبد الله الحسنیین محمد بن اسماعیل و علی بن عبدالله الحسنی
ابی شعیب ـ محمد بن بصیر ابی شعیب محمد بن نصیر ابی شعیب محمد بن نصر ابی شعیب محمد بن نصیر
عمر بن الوان ابن فرات عمر بن الفرات عمرو بن الفرات
محمد بن الفضل محمد بن مفضل محمد بن المفضل محمد بن المفضل
مفضل بن عمر المفضل بن عمر المفضل بن عمر المفضل بن عمر
با مقایسه سلسله اسناد روایت مفضل بن عمر، اضطراب در این سلسله اسناد روشن است؛ چراکه أبی شعیب در المحجّه راوی مستقل است؛ اما کنیه او در بحار الانوار و الهدایه الکبری و مختصر البصائر، محمد بن نصیر است و کنیه محمد بن نصیر در مختصرالبصائر، بن نصر و در المحجه، ابن بصیر است و نام ابن الفرات در مختصر البصائر، عُمَر و در بحارالانوار، عَمرو و در المحجه، ابن الوان است.
از بین این اسناد، سند المحجه خدشه بیش‌تری دارد و در مورد چهار راوی (ابوشعیب و محمد بن بصیر، عمرو بن الوان و محمد بن فضل) تصحیف وجود دارد و اسامی آنان اشتباه درج شده است، خصوصاً ابو شعیب که به عنوان یک راوی مستقل، از محمد بن نصیر روایت کرده است. لکن باتوجه به این‌که محمد بن نصیر در برخی از منابع با کنیه ابوشعیب معرفی شده است (رحمتی، 1385: 174) و این‌که راوی شناخته شده ای با کنیه ابوشعیب جز ابوشعیب المحاملی وجود ندارد و وی به علت این‌که در طبقه امام کاظم(ع) قرار دارد (نجاشی، 1365: 456)؛ نمی تواند مقصود باشد. از این رو، با توجه به نقل بحار الانوار و الهدایه الکبری و مختصر البصائر به احتمال قوی ابوشعیب کنیه محمد بن نصیر بوده و سلسله سند کتاب المحجه از این جهت نیز تصحیف شده است.
روایت مفضل بن عمر به لحاظ بررسی وثاقت راویان، ضعیف ارزیابی می‌شود. هیچ  یک از راویان این روایت به غیر از مفضل بن عمر توثیق نشده  است. یعنی راویان سلسله سند یا ضعیف و مورد قدح علمای رجال هستند یا این‌که مجهول‌اند:
Ÿ مفضل بن عمر: نجاشی، علامه حلی و ابن داوود وی را تضعیف کرده‌اند (همان؛ علامه حلی، 1417: 34 و ابن داود، 1342: 518). هرچند برای توثیق وی تلاش هایی انجام گرفته است (خویی، 1403، ج 18: 292- 305)؛ گویا سوء استفاده غلات از نام وی قطعی است و این نکته، پذیرش روایات وی را دشوار کرده است.
Ÿ محمد بن مفضل: مجهول است.
Ÿ ابن الفرات: عمر بن فرات، غالی (مازندرانی، 1419، ج5: 137) و ذو مناکیر بوده است (علامه حلی، 1417: 240 و طوسی،1373: 362).
Ÿ محمد بن نصیر النمیری، غالی (علامه حلی، 1417: 274) و مورد لعن امام هادی(ع) بوده (کشی، 1409: 520) و در دوران غیبت صغرا ادعای بابیت حضرت را داشته (طوسی، 1411: 398) و پایه گذار فرقه نصیریه بوده است.
Ÿ محمد بن اسماعیل و علی بن عبدالله الحسنی مجهول هستند.
Ÿ حسین بن حمدان: با توجه به این‌که تمامی کتاب‌هایی که روایت مفضل بن عمر را نقل کرده اند، این روایت را به کتاب حسین بن حمدان استناد داده‌اند؛ توثیق وی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ ولی وی نیز تضعیف شده است. نجاشی و ابن غضائری (نجاشی67 : 1365 و خویی، 1403، ج 5: 225) و رجال ابن داود (ابن داود، 1342: 444)، او را فاسد المذهب و علامه، او را کذّاب دانسته است (علامه حلی، 1417: 217).
3ـ2 محتواشناسی روایت مفضل بن عمر
محتواشناسی تمامی مضامین روایت مفضل بن عمر، به علت طولانی بودن آن و خروج از محل بحث ممکن نیست. وجود برخی مفاهیم این روایت، در روایات دیگر، هرچند ممکن است از نقاط قوّت آن به‌شمار  آید؛ ولی چنین به نظر می رسد که بسیاری از مطالب آن در هم آمیخته و در قالب یک روایت مطرح شده است؛ یعنی مشخص نیست کدام بخش از روایت دقیقا از معصوم نقل شده و کدام بخش ناشی از افزوده های راوی است؛ یعنی ممکن است که بتوان بر برخی از مطالب روایت، احادیثی را ارائه کرد؛ باید توجه داشت که این سبک از روایت نویسی به هیچ وجه مطلوب نیست و چه بسا روش غلات این بوده که برخی مطالب باطل خویش را دربین روایات مأثوره قرار می دادند تا ادعاها و جریان فکری خویش را در جامعه دینی آن روز گسترش دهند. البته دلیلی قاطع بر این مطلب قابل ارائه نیست؛ اما می توان برخی شواهد تاریخی و روایی را بر این مطلب جست که در ادامه به برخی اشاره می شود.
مواردی در این روایت قابل تأمل است، از جمله این‌که امام زمان(عج) در وقت شهادت پدر دو سال واندی داشته است؛ یعنی سال تولد حضرت 257 بوده، یا این‌که ولادت ایشان را در هشتم ماه شعبان قید کرده (مجلسی، 1403، ج53: 6) که هر دو خلاف مشهور می باشد. از دیگر مواردی که سوء ظن را برمی انگیزد، ذکر نام خلفا وطعن و لعن آن‌ها است که با مذاق اهل بیت: و تقیه، سازگار نیست (همان: 13، 17 و31).
نکته  دیگر این‌که طبق این روایت، امام دارای دو نوع غیبت است که یکی تا سال 260 هجری طول می کشد که مومنین حقیقی ایشان را می بینند؛ اما شاکّین و کسانی که ایمان متزلزلی دارند، قادر به دیدن ایشان نیستند. و غیبت دیگر از سال 260 هجری آغاز می‌شود و از ان پس هیچ کس او را نخواهد دید. این کلام نیز خلاف مشهور و شاذ است و کسی به آن قائل نیست (همان: 6).
اما آنچه ضعف دلالت حدیث را آشکار و جعلی بودن آن را تقویت می‌کند، مشاهده رگه‌هایی از عقیده تناسخ است که در بین غلات رواج داشته (همان:13-14) و نیز ذکرشدن یکی از راویان در متن حدیث در قالب مدح وتأیید ادعای بابیت او است. بر اساس این روایت، محمد بن نصیر( که غالی و مورد لعن امام هادی(ع) قرار گرفته و ادعای بابیت امام زمان(عج) را داشته است) هنگام غیبت حضرت کنار در خانه حضرت در صابَر(کوچه ای پهن در مرو) نشسته است (همان: 6) .
3ـ3٫ واکاوی نقل روایت مفضل بن عمر در کتاب المحجه فی ما نزل فی الحجه
مرحوم محدث بحرانی در کتاب المحجه فیما نزل فی القائم الحجه، روایت مفضل را با تقطیع این‌گونه نقل می کند:
قال المفضل: یا مولای فکیف یدری ظهوره(عج) قال: یا مفضل یظهر فی سنه الستین امره و یعلو ذکره…ویظهره کما وعده جده….فوالله یا مفضل لیفقدن الملل والادیان و الآراء و الاختلاف ویکون الدین کله لله کما قال تعالی:«ان الدین عند الله الاسلام»… (بحرانی، 1398: 100).
از آن‌جا که تعبیر «یظهر فی سنه الستین» در هیچ یک از منابع روایی اصیل که این حدیث را به‌طور کامل نقل کرده اند، سابقه نداشته است؛ شاید بتوان آن را تعبیری دانست که از این کتاب وارد روایت شده و سپس وارد کتاب‌های شیخ أحمد أحسایی و دیگران شده است. لکن با ملاحظه منابع روایی‌ای‌که روایت مفضل بن عمر را نقل کرده‌اند، این بخش از روایت غیر از تعبیر«یظهر فی سنه الستین» به سه گونه دیگر نقل شده است:
– «یظهر فی شبهه لیستبین، فیعلوا ذکره، ویظهر أمره»: بحارالانوار(مجلسی، 1403، ج53: 3)؛ مختصرالبصائر(حلی، 1421: 435) و الزام الناصب (یزدى حایرى، 1422، ج2: 208).
– «یظهر فی سنه من السنین امره و یعلوا ذکره»:  حلیه الابرار (بحرانى، 1411، ج6: 373) و ریاض الابرار (جزائرى، 1427، ج 3: 213).
– «یظهر فی سنهٍ یکشف لستر أمره»: الهدایه الکبری (حسین بن حمدان، 1419: 39).
نکته  قابل توجه این است که مرحوم محدث بحرانی، این بخش حدیث را در دو کتاب خود، دو گونه نقل کرده‌ است. ایشان در حلیه الابرار «فی سنه من السنین» و در المحجه «فی سنه الستین» نگاشته  است. همین اختلاف در نقل، احتمال خطای نسخه بردار در نقل را تقویت می کند و از آن‌جا که در حلیه الابرار، حدیث را کامل و در المحجه حدیث را تقطیع کرده است؛ شاید بتوان اصالت را به حلیه الابرار داد. البته باید توجه داشت تصحیف «سنه من السنین» به «سنه الستین» بسیار محتمل است. بنابراین، با اغماض از آنچه گفته شد، با وجود احتمالات مختلف در روایت «فی شبهه لیستبین» «فی سنه من السنین، فی سنه الستین»، لااقل این بخش از حدیث مجمل است و قابلیت استناد ندارد. از این رو، حاصل بررسی استنادی و دلالتی این شد که روایت مفضل بن عمر سنداً و دلالتاً ضعیف و بی اعتبار و با اغماض از ضعف سند ودلالت، مجمل می باشد.
4٫ بازشناسی روایت مفضل بن عمر در منابع بهایی
حدیث مفضل در بسیاری از کتاب‌های بابیت و بهائیت مورد تمسک واقع شده است (فیضی، 1352: 141 و شوقی افندی، 1986، ج2 : 257). در این‌جا لازم است نحوه تمسک بهائیت به روایت مفضل بن عمر در مهم‌ترین منابع این فرقه بازشناسی گردد:
4ـ.1٫ علی محمد باب، در کتاب دلائل السبعه
واز آن جمله است حدیث مفضل الی أن قال و یظهر فی سنه ستین امره و یعلوا ذکره (شیرازی، بی تا: 49).
4ـ2٫ حسین علی نوری، درایقان
ملاحظه فرمایید که در اخبار، سنه ظهور آن هویّه نور را هم ذکر فرموده اند. مع ذلک شاعر نشده اند و در نَفَسی از هوای نفس منقطع نگشته اند. فِی حَدیثِ المُفَضَّل «سَئَلَ عن الصّادق فَکیفَ یا مولایَ فی ظُهورِهِ؟ فَقال(ع): فی سَنَهِ السّتّینِ یَظهَرُ اَمرُه و یعلُوا ذکره». باری، تحیّر است از این عباد اشارات که چگونه با این واضحه لائحه از حقّ احتراز نموده اند (نوری، 1377: 168).
4ـ3٫ ابوالفضل گلپایگانی، مبلغ برجسته بهایی
و همین است مقصود از عبارت حدیث مفضل بن عمر که از حضرت صادق (ع) روایت نمود که آن حضرت در میعاد ظهور فرمود: و فی سنه الستین یظهر امره و یعلوا ذکره، یعنی در سنه شصت امر آن حضرت ظاهر گردد و ذکر ظهورش انتشار و استعلا یابد (گلپایگانی،2001: 52 -53).
5٫ شاخصه شناسی فرقه بهائیت در تمسک به روایت مفضل بن عمر
روش بهائیت در تمسک به روایت مفضل بن عمر، دارای شاخصه ها و ویژگی هایی است که شناخت این ویژگی‌ها، درشناخت عملکرد فرقه بهائیت مفید خواهد بود. مقصود از شاخصه‌ها و ویژگی ها عملکردآن‌ها در زمینه مطالعات دینی است که به آسیب منجر شده است.
5ـ1٫ عدم رعایت اصول علمی
در بحث های علمی، رعایت چارچوب های نظری بحث بسیار مهم است. اقناع طرف مقابل و غلبه بر او، به دلیلی قوی نیازمند است تا راهی جز پذیرش مدعی نداشته باشد. از این رو، اگر در استدلال، از مقدمات متقن و یقینی استفاده نشود؛ طبعا استدلال ضعیف و غیر قابل استناد خواهد بود. بهائیت زمانی می تواند از روایت مفضل بن عمر به عنوان دلیل صحت مدعای باب بهره برد که اصول علمی بحث در این استدلال رعایت شده باشد؛ در حالی که اصول علمی از جهات متعدد رعایت نشده است:
5ـ1ـ1٫ ضعف استناد
یک روایت زمانی مورد استدلال قرار می گیرد که یا صحیحه باشد، یا قرائن محکمی بر صحت آن وجود داشته باشد. از این رو، با توجه به ضعف شدید روایت مفضل بن عمر، برای پذیرش آن به عنوان دلیلی بر صحت ادعای مدعی امامت، راهی وجود ندارد. ضعف شدید روایت به جهت حضور راویان غالی، مدعیان دروغین و فاسد المذهب و آشفتگی سلسله سند و همچنین نقص های متعدد محتوایی است که به آن‌ها اشاره شد.
5ـ1ـ2٫ تناقض در متن
تعبیری از روایت مفضل بن عمر که مورد تأکید بهائیت است. باعث تناقض در متن روایت است و اگر در روایتی دو فقره متناقض وجود داشته باشد؛ به نحوی که هرکدام از فقرات نفی دیگری باشد؛ استدلال به این بخش روایت مشکل خواهد بود. چنان‌که اشاره شد، بخش های متعددی از روایت در نفی توقیت سخن گفته است؛ حال اگر در فقره ای از آن، توقیت شده باشد؛ قابل استناد علمی نخواهد بود. یعنی تعیین سال شصت، به عنوان سال ظهور با صدر روایت در تناقض است؛ چراکه امام(ع) درخواست تعیین وقت ظهور و اصرار مفضل را بی‌پاسخ می گذارد، و تعیین وقت را به منزله شرک به خدا می داند. حال چگونه چند سطر بعد برای ظهور تعیین وقت می‌کند؟! در این صورت، چنین روایتی فاقد اعتبار است.
5ـ1ـ3٫ عدم تمامیت دلیل در مدعا
در صورتی که یک دلیل برمدعای خویش صراحت و آن مدعا وضوح داشته باشد، به عنوان دلیل قابل طرح خواهد بود و چون سال شصت دارای مصادیق فراوانی است، بر مدعا صراحت ندارد؛ بلکه چه بسا مصادیق دیگری نیز در این روایت ادعا شود؛ مثلاً سال 260 که همان سال آغاز غیبت صغرا است.

منابع
قرآن کریم
1٫ أحسایی أحمد (بی تا). جوامع الکلم (چاپ سنگی زمان ناصرالدین شاه).
2٫ ـــــــــــــ (1414ق 1993م.). کتاب الرجعه، بیروت، الدار العالمیه.
3٫ اشراق خاوری، عبدالحمید (121بدیع). محاضرات، بی جا، مؤسسه ملی مطبوعات امری.
4٫ ـــــــــــــ (106بدیع، 1328). تلخیص تاریخ نبیل زرندی، طهران، لجنه ملی نشر آثار امری.
5٫ ـــــــــــــ (139 بدیع). رساله ایام تسعه، آمریکا، لجنه ملی امور احبای ایرانی.
6٫ بحرانى، سید هاشم بن سلیمان (1411ق). حلیه الأبرار فی أحوال محمّد و آله الأطهار: ، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه.
7٫ ــــــــــــــــــــــــــــ (1398ق). المحجه فیما نزل فی الحجه، تحقیق: محمد منیر المیلانی، قم، بی نا.
8٫ تهرانی، جواد (1346). بهایی چه می گوید، بی جا، دار الکتب الاسلامیه.
9٫ جزائرى، نعمت الله بن عبد الله (1427ق). ریاض الأبرار فی مناقب الأئمه الأطهار، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی.
10٫ جمعی از اساتید (1380). مغنی الأدیب، قم، انتشارات نهاوندی.
11٫ حاج محمد کریمخان (1322ق). شمس المضیئه در ردّ شبهات بابیه، به خطّ احمد بصیرت، بی‌جا، بی نا.
12٫ حسین بن حمدان (1419ق).الهدایه الکبری، بیروت، البلاغ.
13٫ حسینی شیرازی، ابوطالب (1320). اسرارالعقائد در اثبات امامت دوازده امام ورد بر طائفه بابیه، بمبئی،مظفری.
14٫ حلی، حسن بن سلیمان (1421ق). مختصرالبصائر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
15٫ حلى، حسن بن یوسف  (1417 ق). خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال، مترجم: قیومی جواد، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
16٫ حلی، حسن بن علیّ بن داود (1342) . الرجال، محقق: محمدصادق بحرالعلوم ، تهران، دانشگاه تهران .
17٫ خویی، ابوالقاسم (1403ق). معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواه، بیروت، مدینه العلم.
18٫ دوانی، علی (1378). مهدی موعود، (ترجمه جلد 51 بحارالانوار)، تهران، اسلامیه.
19٫ رحمتی، محمدکاظم (تابستان 1385). حسین بن حمدان خصیبی و اهمیت وی در تکوین نصیریه، مجله هفت آسمان، شماره 30، قم.
20٫ شاهرودی، احمد (1343). راهنمای دین در دفع شبهات مبطلین (موسوم به تنبیه الغافلین فی دفع شبهات المبطلین)، تهران، چاپخانه حیدری.
21٫ شوقی افندی(ولی امر الله)( 1985م و 1986م ). امر و خلق، آلمان، لجنه نشر آثار امری، لانگنهاین.
22٫ شیرازی، علی‌محمد (بی‌تا). دلایل السبعه فارسی، بی نا، بی‌جا.
23٫ طوسی، محمد بن الحسن (1411ق). الغیبه للحجه، قم، دار المعارف الاسلامیه.
24٫ ــــــــــــــــــــــ (1373). رجال الطوسی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین بقم المقدسه.
25٫ فیضی، محمد‌علی (132بدیع 1352). حضرت نقطه اولی، بی‌جا، موسسه ملی مطبوعات امری.
26٫ فیومى، أحمد بن محمد (1414ق). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، موسسه دار الهجره.
27٫ کشی، محمد بن عمر (1409 ق). رجال الکشی- إختیار معرفه الرجال ، مصحح: حسین مصطفوی، مشهد، موسسه نشر دانشگاه مشهد.
28٫ کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق  (1407ق). الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
29٫ گلپایگانی، ابوالفضل (151بدیع، 1995م). فصل الخطاب، بی جا، مؤسسه معارف بهایی.
30٫ ـــــــــــــــــ (158بدیع، 2001م). کتاب الفرائد، آلمان هوفهایم، لجنه ملی نشر آثار امری.
31٫ مازندرانی، محمد بن اسماعیل (1419ق). منتهی المقال فی احوال الرجال، بیروت، مؤسسه آل البیت: لاحیاء التراث.
32٫ مجلسى، محمد‌باقر (1403 ق). بحار الأنوار، محقق: جمعى از محققان ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
33٫ نجاشی، احمدبن علی (1365). رجال النجاشی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین بقم المشرفه .
34٫ نعمانی، محمد بن ابراهیم(1397). الغیبه، تهران، صدوق.
35٫ نوری، حسینعلی(بهاء) (155 بدیع، 1377). ایقان، آلمان،هوفهایم، لجنه ملی نشر آثاربهایی، نشر جدید.
36٫ یزدی اردکانی، علی‌اصغر (بی تا). الهدایه المهدویه فی رد طائفه البابیه، نرم افزار به سوی حقیقت، مرکز تحقیقات یارانه ای حوزه علمیه اصفهان.
37٫ یزدى حایرى، على (1422ق). إلزام الناصب فی إثبات الحجه الغائب(عج)، مصحح: عاشور علی، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
38٫ http://www.newnegah.org (http://newnegah.org/articles/2010-01-10-04-22-09)

نویسندگان:

عزالدین رضا نژاد، محمدعلی فلاح علی آباد

مجله انتظار موعود شماره 49


مجله خبری ایران مطلب

کینه و دشمنی میان یهودیان تا قیامت

راز طول عمر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

تطبیق دجّال بر آمریکا و صهیونیسم


برچسب ها:تعیین وقت ظهور به مثابه شرک,
مطالب مرتبط: مجله خبری ورزشی ایران مطلب,
   |   دیدگاه ها ()

سه شنبه 28 خرداد 1398 12:34 قبل از ظهر

Very good material. Regards.
cost of cialis per pill cialis 200 dollar savings card cialis pills price each buy name brand cialis on line cialis lowest price where cheapest cialis cialis 30 day sample where to buy cialis in ontario buy cialis online how to buy cialis online usa
جمعه 16 آذر 1397 04:53 قبل از ظهر

Wonderful material. Appreciate it.
the best site cialis tablets venta cialis en espaa buy name brand cialis on line the best site cialis tablets import cialis brand cialis nl cialis uk next day generic cialis soft gels acheter du cialis a geneve viagra vs cialis vs levitra
شنبه 7 مهر 1397 09:01 قبل از ظهر

Wow a good deal of valuable advice.
cialis generique cialis name brand cheap cialis tablets for sale 40 mg cialis what if i take cialis online bulk cialis cialis generico online cialis prezzo di mercato the best choice cialis woman cialis herbs
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:50 قبل از ظهر

You definitely made your point.
buy vistagra online safe canadian online pharmacies rated northwest pharmacies in canada canadian pharmacycanadian pharmacy canadian rx safe canadian online pharmacies canadian pharmacy online 24 online pharmacies rx from canada prescriptions from canada without
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:47 قبل از ظهر

You explained it terrifically.
cialis canada buy cialis online callus cialis 20 mg cut in half order cialis from india price cialis per pill generic cialis soft gels tadalafil free cialis cialis prices
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:20 بعد از ظهر

You said it perfectly..
cialis 5mg safe dosage for cialis cialis 5 mg funziona we like it cialis price 40 mg cialis what if i take cialis cost cialis patentablauf in deutschland achat cialis en suisse cialis online nederland cialis 5 mg effetti collateral
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:41 بعد از ظهر

Cheers! I like it.
trusted tabled cialis softabs cialis y deporte prezzo cialis a buon mercato cialis farmacias guadalajara dose size of cialis cialis prezzo di mercato preis cialis 20mg schweiz cialis 20mg achat cialis en europe safe site to buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:51 قبل از ظهر

Seriously lots of great information!
cialis without a doctor's prescription cialis generico cialis uk cialis arginine interactio cialis vs viagra import cialis tadalafil tablets only now cialis 20 mg cialis for sale interactions for cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:55 بعد از ظهر

Reliable tips. Thank you!
cialis australian price il cialis quanto costa cialis australian price cialis canada on line cialis generika in deutschland kaufen prezzo cialis a buon mercato cialis generico en mexico import cialis generic cialis levitra cialis professional yohimbe
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:13 بعد از ظهر

Wonderful data. Thanks!
get viagra no prescription viagra online pharmacy can you buy viagra without prescription buy viagra online no rx where to buy viagra pills sildenafil without prescription uk where to buy sildenafil uk viagra online no prescriptions generic viagra order buying viagra in china
سه شنبه 6 تیر 1396 11:08 قبل از ظهر
I think the admin of this web page is genuinely working hard in favor of his website, because here every stuff is quality based stuff.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 06:46 قبل از ظهر
Yes! Finally someone writes about BHW.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

جستجو

لینک های روزانه

تبلیغات

محک معسسه خیریه

تبلیغات در این جا رایگان است

کوین های رایگان

ارز های دیجیتالی کاملا رایگان(BTC - LTC - DOGE)

محل تبلیغات متنی شما

تبلیغات در این جا ماهانه 5000 تومان

محل تبلیغات متنی شما

تبلیغات در این جا ماهانه 5000 تومان

محل تبلیغات متنی شما

تبلیغات در این جا ماهانه 5000 تومان

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت مجله خبری ایران مطلب چیست؟
آمار وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ابزارک ها

Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net

آپلود عکسابزار اوقات شرعی


ترجمه سایت به زبان های زنده دنیا

آپلود عکسابزار مترجم سایت و وبلاگ

ابزار نمایش افراد آنلاین

ابزار نمایش افراد آنلاین سایت و وبلاگ

خرید فروشگاه ساز نقاشی ساختمان دارالترجمه رسمی هاست لینوکس دانلود فایل با لینک مستقیم عکس پروفایل دارالترجمه سازه پارچه ای بیوگرافی و زندگینامه طراحی داخلی

گالری تصاویر: برای بزرگ نمایی روی تصاویر کلیک کنید

زندگی خانواده ایرانی

با یک کلیک از ما حمایت کنید

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic